Reklamace

Zákon stanoví šesti týdenní lhůtu pro možnou reklamaci zvířete. Pokud se v šestitýdenní lhůtě vyskytne u zvířátka nějaký zdravotní problém, je nejlepší obrátit se nejprve na nás. Často se stává, že první na koho se lidé obracejí je veterinář (pochopitelně). Bohužel velká většina veterinářů netuší, jak želva funguje. Určí tak špatnou diagnózu, která je pro želvičku konečná.

Pokud želvička uhyne, existují dvě možnosti. První možností je vzájemná rozumná domluva, kde většinou dojde k náhradě či nabídce zakoupení další želvičky s přiměřenou slevou. Další možností je pitva na Státní veterinární správě, či jiné akreditované instituci. Samozřejmě se může stát, že měla želvička vrozenou vadu, kterou jako chovatel nemohu ovlivnit, a na náhradu tak máte nárok. Následně tedy prosím pošlete pitevní zprávu, která prokazuje vinu na straně chovatele a my vám dáme novou želvičku a uhradíme pitevní náklady.

Rozhodně preferuji první možnost a vždy se s poškozeným snažím rozumně domluvit.