Povinná registrace (CITES)

CITES = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).

Co z toho vyplívá pro nového majitele?

Ze zákona je povinnost želvu zaregistrovat a to ve lhůtě do 30 dnů od zakoupení. Zaregistrování je BEZPLATNÉ. V případě zakoupení čipované želvičky jednou zaregistrujete a dále už s úřady nemáte žádné starosti. Pokud želva není čipovaná, musíte pravidelně dokumentovat změnu kresby (zaslat foto) spodní části krunýře (plastronu) a dokládat na příslušném Krajském úřadě (odbor životního prostředí a zemědělství). Po smrti se želva musí zase odhlásit.

Postup při registraci

Při koupi želvičky obdržíte doklady CITES, viz foto níže, a dále pro ulehčení registrace vám dáme formulář pro převod exempláře s adresou vašeho příslušného kraje, kde budete želvičku registrovat.

Formulář pro převod exempláře musíte vyplnit. Vzor vyplněného formuláře nalezte na konci (poslední obrázek).

Do sekce „Údaje o novém držiteli“ vyplňujete informace o vás.

„Údaje o dosavadním držiteli“ naleznete na přední straně žlutého listu vlevo nahoře viz foto.

„Datum přenechání exempláře novému držiteli“ je datum prodeje, pokud si ho nepamatujete, tak ho najdete na zadní straně registračního listu (bílého papíru).

Do „seznamu příloh“ uvedete: druh želvičky (český nebo latinský), registrační číslo HKK/……/….., CZ/HKK/……../…… a v případě, že je želva čipovaná, tak uvedete číslo čipu. Tyto informace naleznete opět na přední straně žlutého listu.

Na úřad odesíláte fyzicky všechny doklady CITES (originál) + vyplněný formulář pro převod exempláře. Můžete si udělat kopii dokladů, které si doma ponecháte pro případ, že by se doklady ztratily. Úřad vám po registraci doklady pošle poštou zpět.


výjimka o prodeji "žlutý papír" (přední strana)
zadní strana výjimky o prodejiregistrační list (přední strana), tato strana pojednává o původu zvířeteregistrační list (zadní strana), kolonka 21 obsahuje jméno a adresu nového vlastníka a datum prodejepříloha k registračnímu listu obsahující fotografii želvy (nemusí být, pokud je zvíře čipované)Vzor formuláře pro registraci nového majitele.